Επιθυμώ να εγγραφώ μέλος

Παρακαλώ πρόσθεσε το όνομα

Παρακαλώ προσθέστε το επίθετο σας...

Παρακαλώ πρόσθεστε το email address.

Παρακαλώ προσθέστε το τηλέφωνο σας.

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy