Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΩΜΑ      
1 Μάριος Αρμένη Πρόεδρος Περ. Επιτρ. Λειβαδιών      
2 Αντώνης Κρασάς Πρόεδρος Κλιμ. Αθηένου      

 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy