Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
1 Ελένη Δημητρίου Ελεύθερης Αμμοχώστου 99342026
2 Μάμας Φιλίππου Πρ. Κλιμ. Λιοπετριού Αγίου Ανδρέου 1,Λιοπέτρι 99615093

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy