Η πρώτη κάπως οργανωμένη κίνηση για τη φροντίδα των τυφλών της Κύπρου έγινε το 1929, με την ίδρυση του ιδρύματος για τυφλούς που εξελίχθηκε αργότερα σε σχολείο, του οποίου τελική εξέλιξη και διαμόρφωση είναι η σημερινή Σχολή Τυφλών.

Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 η Κίνηση για την Ευημερία των τυφλών τοποθετήθηκε πάνω σε εντελώς καινούργιες βάσεις. 

Άρχισε πιο χειροπιαστά πλέον μια νέα προσέγγιση για την προσφορά προς τους τυφλούς, με την αναβάθμιση της Σχολής και την ίδρυση του Ταμείου Ευημερίας Τυφλών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Τυφλών. Η ανταπόκριση του κοινού σε εισφορές προς το Ταμείο αυτό ήταν συγκινητική.

Για καλύτερη όμως, ορθολογιστικότερη και πιο συντονισμένη προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των τυφλών και για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού σε αυτή την προσπάθεια, η Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας Τυφλών αποφάσισε, πριν σαράντα δύο  ακριβώς χρόνια, να προχωρήσει στην ίδρυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών. Στη σχετική πρόσκληση για την ιδρυτική σύσκεψη διακρινόταν καθαρά η σκέψη και η επιθυμία να συγκροτηθεί μια ευρύτερη κίνηση φίλων των τυφλών που θα αγκάλιαζε με τον καιρό ολόκληρη την Κύπρο.

Οραματιστές της ίδρυσης του Συνδέσμου ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής και του Ταμείου Ευημερίας Τυφλών κ. Μιχαλάκης Α. 

Τριανταφυλλίδης και ο εκ των μελών των δύο αυτών Σωμάτων αείμνηστος Ανδρέας Μικελλίδης. Η ιδρυτική σύσκεψη έγινε στις 22 Ιανουαρίου 1972 στη Σχολή Τυφλών. Το Καταστατικό του Συνδέσμου εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 1972.

 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy