Επιθυμώ να εισφέρω

Όνομα:*
Παρακαλώ πρόσθεσε το όνομα

Επίθετο:
Παρακαλώ προσθέστε το επίθετο σας...

Email:*
Παρακαλώ πρόσθεστε το email address.

Τηλέφωνο:*
Παρακαλώ προσθέστε το τηλέφωνο σας.

Πρόσθεσε τον κωδικό που βλέπετε*
Πρόσθεσε τον κωδικό που βλέπετε
Invalid Input

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy