Επικοινωνία

Όνομα:*
Παρακαλώ πρόσθεσε το όνομα

Email:*
Παρακαλώ πρόσθεστε το email address.

Θέμα:*
Παρακαλώ προσθέστε το θέμα

Μήνυμα:*
Παρακαλώ προσθέστε το μήνυμα,

Πρόσθεσε τον κωδικό που βλέπετε*
Πρόσθεσε τον κωδικό που βλέπετε
Invalid Input

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy