Ο κ. Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών.  Πρόσφερε τις υπηρέτησε του προς τον σύνδεσμο από το 1972 μέχρι το 2005.

Το 2005 τον διαδέχθηκε ο κ. Γιώργος Κιτρομηλίδης, ο οποίος ήταν τότε αναπληρωτής πρόεδρος στον ΠΣΕΤ.  Από την θέση του προέδρου ο κ. Γιώργος Κιτρομηλίδης υπηρέτησε τον σύνδεσμο μέχρι τον Φεβρουάριο 2007.

Τον Φεβρουάριο 2007 εκλέγεται πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου του ΠΣΕΤ ο κ. Κλεόπας Κυριακίδης θέση που κατέχει μέχρι τον Ιούνιο 2013.  Ο κ. Κλεόπας Κυριακίδης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου.  Υπηρετεί τον ΠΣΕΤ από το 1972.  Το 1972 σαν απλό μέλος.  Το 1973 αναλαμβάνει ταμίας της Επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας και, παράλληλα, το 1975, γενικός ταμίας του ΠΣΕΤ, θέσεις τις οποίες διατηρεί μέχρι τον Φεβρουάριο 2007.

Τον κ. Κλεόπα Κυριακίδη διαδέχεται τον Ιούνιο 2013 ο κ. Γιάννος Καραπατάκης.  Ο κ. Γιάννος Καραπατάκης ήταν από το 1997 μέχρι τον Ιούνιο 2013 πρόεδρος της Επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας και από τον Ιούνιο 2011 μέχρι τον Ιούνιο 2013 Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΤ.

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy