Πρόεδρος:      Νίκος Ασπρομάλλης

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Λανίτου

Γραμματέας:   Φωτούλλα Στεφάνου Μούσκου

Ταμίας:          Ανδρέας Παλληκαρίδης

Μέλη:            Έλλη Παλληκαρίδου, Νίκος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Λουκά, Ανδρέας Στεφάνου

 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy