Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Λευκωσίας ιδρύθηκε ευθύς εξαρχής με την ίδρυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών το 1972, εφόσον ήταν αναγκαία η διακλάδωση του Παγκύπριου Συνδέσμου σε όλες τις επαρχίες για την  καλύτερη επίτευξη των σκοπών του. Μέσα στο 1982 ακολούθησε και η ίδρυση των Τοπικών Συνδέσμων της Επαρχίας Λευκωσίας. 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy