Τα Μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας  είναι τα ακόλουθα:

 

Πρόεδρος: Τζένη Μιχαηλίδου
Αντιπρόεδρος:  Ανδρέας Καττής
Αντιπρόεδρος:   Μιχάλης Μουρούτης
Γραμματέας:   Παναγιώτης Λάμπρου
Β. Γραμματέας: Λένια Πουλλή
Ταμίας:    Σώτος Σωτηρίου
Β. Ταμίας:  

Μέλη: Ανδρέας Φωτιάδης, Άννα Ευθυμιάδου, Μαρία Βρυωνίδου, Βασιλεία Ασιήκαλλη  

 

 

 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy