Δραστηριότητες & Εκδηλώσεις Επαρχίας Λευκωσίας

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας κάθε χρόνο επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε δύο κυρίως στόχους. Την πώληση του ετήσιου λαχείου του συνδέσμου και την διοργάνωση εκδηλώσεων με την συμμετοχή ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Αξιοσημείωτες εκδηλώσεις ήταν τα Ρεσιτάλ που δώθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο με την σοπράνο Μαρία Πουλλή.

Νέος μεγάλος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημερώση για τις παθήσεις όρασης γιατί ως γνωστόν η πρόληψη είναι το παν.   

Μεγάλη και σημαντική στις δύο αυτές δραστηριότητες είναι και η συνεισφορά των Τοπικών Συνδέσμων της Επαρχίας Λευκωσίας.

 

 

Δραστηριότητες & Εκδηλώσεις Τοπικών Συνδέσμων Λευκωσίας

Οι Τοπικοί Συνδέσμοι Λευκωσίας έχουν τις  δικές  τους Επιτροπές  και συγκαλούν συνεδριάσεις συνήθως όταν υπάρχουν θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν ως Τοπικοί Συνδέσμοι. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συνδέσμων παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας ως επίσης  και στις συνεδριάσεις του  Κεντρικού Συμβουλίου του ΠΣΕΤ. Διοργανώνουν συνεστιάσεις με δείπνο για τα τυφλά τους μέλη, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, μουσικά απογεύματα, εκδρομές, επισκέψεις στα τυφλά μέλη της περιοχής τους και πολλές άλλες δραστηριότητες. 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy