02/12/2014: Η Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας προγραμματίζει στις 2 Δεκεμβρίου επίσκεψη στο γηροκομείο Λειβαδιών στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού.

07/12/2014: Το Κλιμάκιο Αθηαίνου σε συνεργασία με τους Lionsκαι το Δήμο Αθηαίνου διοργανώνει στις 7 Δεκεμβρίου εξετάσεις προληπτική ιατρικής στο Β Δημοτικό Σχολείο Αθηαίνου.  

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy