Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών Αμμοχώστου ιδρύθηκε στην Αμμόχωστο το 1973 με πρωτοβουλία των πιο κάτω: Ιορδάνη Χριστοδούλου (ιατρό), Μάγδα Ψαθά (εκπαιδευτικό), Ζαχαρία Κληρίδη, Ανδριανή Λόρδου, Χριστάκη Μελετίου και Παναγιώτα Μιχαήλ.

Πρώτος πρόεδρος της επιτροπής που συστάθηκε τότε ήταν ο Ιατρός Ιορδάνης Χριστοδουλίδης . Αμέσως μετά την ίδρυση του Επαρχιακού Συνδέσμου έγινε προσπάθεια για καταγραφή των τυφλών της επαρχίας Αμμοχώστου.

Έγινε τότε η πρώτη εκδήλωση για συγκέντρωση χρημάτων. Μόλις όμως άρχισε η δραστηριοποίηση έγινε η εισβολή και τα μέλη του συνδέσμου πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Με προτροπή του αείμνηστου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη συνεργάστηκε Λεμεσού και επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Μετά το θάνατο του Ιορδάνη Χριστοδουλίδη την Προεδρία αναλαμβάνει ο κύριος Ζαχαρίας Κληρίδης και σε σύντομο διάστημα τον διαδέχεται η κυρία Ανδριανή Λόρδου. Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται και εντοπίζονται ξανά πολλοί τυφλοί της Αμμοχώστου. Ο Σύνδεσμος κάλυψε όλους τους τυφλούς των επαρχιών Αμμοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου και Καρπασίας που κατοικούν στην πόλη, συνοικισμούς και ιδρύματα της επαρχίας Λεμεσού.

Ο αείμνηστος Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης προέτρεψε τον κάθε Σύνδεσμο να αναλάβει τους δικούς του τυφλούς. Οι τυφλοί κατανεμήθηκαν στους συνδέσμους που ανήκαν δικαιωματικά. Ακολούθησε η Προεδρία της κας Μάγδας Ψαθά.

Το σημερινό συμβούλιο αποτελείται από 21 μέλη με Πρόεδρο τον κύριο Πέτρο Θεοδοσίου, Γραμματέα την κα Μαρία Φωτίου και Ταμία την κα Νίτσα Καλλή. 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy