Πρόεδρος:          Ανδρέας Τρύφωνος

Αντιπρόεδρος:    Λουκάς Ανδρέου

Γραμματέας:      Παναγιώτης Μασούρας

Ταμίας:             Ελισάβετ Αραβή

Μέλη:               

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy