13/12/2014: Στις 13 Δεκεμβρίου 2014  η ετήσια εορταστική εκδήλωση της Επιτροπής για τους τυφλούς στο Παττίχειο.

05/2015: Τον Μάιο του 2015 προγραμματίζεται Γεύμα για τα Μέλη και τους υποστηρικτές της Επιτροπής.

06/2015: Στις 6 Ιουνίου του 2015 προγραμματίζεται Εκδρομή και Γεύμα για τους τυφλούς και τους συνοδούς τους.

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy